ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie dotyczące farm fotowoltaicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 13:57:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 13:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 14:02:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT  GMINY                                                                                                    10 stycznia 2019 r.
 ŚWIĘTAJNO
 
 
    OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno 
 
       Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno (procedura wszczęta uchwałą nr III/17/2018 Rady Gminy Świętajno                  z dnia 27 grudnia 2018 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.
 
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się    w Urzędzie Gminy w Świętajnie  ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, pok. nr 14.
 
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Świętajnie, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świętajno.
                                              
 
                                                                         Wójt Gminy
                                                                           Świętajno
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Majewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-10 08:40:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-10 08:40:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10 08:40:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY                                                                                                                                                                                  10 stycznia 2019 r.
 ŚWIĘTAJNO                                                                                                                             
 
 
                                   
 
OBWIESZCZENIE 
 
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Świętajno uchwały nr III/17/2018  z dnia 27 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie    ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Świętajno
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Majewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-10 08:38:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-10 08:38:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10 08:38:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji