ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie w roku 2020
Nr aktu prawnego
XIX/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2020- 2029
Nr aktu prawnego
XIX/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XIX/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XIX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Nr aktu prawnego
XIX/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XIX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Nr aktu prawnego
XIX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XIX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Świętajno
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie w roku 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/137/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji