ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszania pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury
Nr aktu prawnego
XXVIII/232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świętajno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/231/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIiI/224/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno
Nr aktu prawnego
XXVIII/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji