ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.31.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.30.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Piasutno, obręb geodezyjny Piasutno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Świętajno, obręb geodezyjny Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.22.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji