ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmian w budżecie w roku 2019
Nr aktu prawnego
IV/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2025
Nr aktu prawnego
IV/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
MK.0050.2.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej’ własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
0050.1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyznaczenia radnego - kandydata na członka Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
IV/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świętajno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
IV/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Nr aktu prawnego
IV/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Nr aktu prawnego
IV/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno w roku 2019.
Nr aktu prawnego
IV/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej
Nr aktu prawnego
IV/31/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji