ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XX/152/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XX/152/2020

Szczegóły informacji

XX/152/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XX

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2020.

Data podjęcia/podpisania: 2020-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2020

Na podstawie:

 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4  i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506,  / oraz  art. 211, 212, 217  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /  tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 /

Treść:

§ 1
 
W Uchwale Nr XV/107/2019  Rady Gminy  Świętajno  z dnia 20 grudnia  2019 roku w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na rok 2020  wprowadza się następujące zmiany :
1.  § 1  otrzymuje brzmienie:
    Dochody budżetu gminy w wysokości  30 185 999,10  zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
     z tego:  dochody bieżące  w wysokości                                                                                             28 128 341,18 zł
               w tym  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                         105 000,00 zł       
                dochody majątkowe w wysokości                                                                                           2 057 657,92 zł                                                                         
2.  W załączniku  Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały
3.  § 2 otrzymuje brzmienie:
   Wydatki budżetu gminy w wysokości  34 474 602,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
     z tego:   wydatki bieżące                                                                                                                       27 387 901,53 zł
     w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
                                i rozwiązywania problemów alkoholowych                                             100 100,00 zł
                            b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie
                                przeciwdziałania narkomanii                                                                                         5 000,00 zł  
                   wydatki majątkowe                                                                                                                  7 086 701,26 zł
4. W załączniku  Nr 2 wprowadza się zmiany  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały
5. Wydatki  inwestycyjne  w  2020  roku w wysokości  5.607.947,04 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 3
6. Załącznik  Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  w wysokości  4.216.359,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr  4.
8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załaczniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5  w wysokości  9.788.041,56 zł.
10. Załącznik  Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
11.  § 3 otrzymuje brzmienie:
    Deficyt  budżetu gminy w wysokości  4.288.603,69  zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  z:
-  kredytów i pożyczek  w kwocie                                                                                                 4.288.603,69 zł              
12.  § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody  budżetu  w  wysokości  5.874.335,69 zł, rozchody budżetu w wysokości   1.585.732,00 zł     
 zgodnie z załącznikiem  Nr 7.
13. Załącznik  Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 6 do niniejszej uchwały.
14.  § 10 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.   
15. Załącznik  Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
                                                                             
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                                                                             
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi
w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2020.
 
 
 
                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
       Arkadiusz Deptuła

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Majewska - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-28 09:32:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-28 09:32:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28 09:38:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony