ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XIX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Nr aktu prawnego
XIX/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XIX/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Nr aktu prawnego
XIX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
XIX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Świętajno
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu oddziałach przedszkolnych w Gminie Świętajno
Nr aktu prawnego
OS.0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.17.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji