ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/14/2018Drukuj informacjęAkt prawny: III/14/2018

Szczegóły informacji

III/14/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-27

Tytuł aktu:

w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000,1349 i 1432), na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, 1693 i 2192  oraz Dz. U. 2015, poz.1310), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 roku, poz. 1007)

Treść:

UCHWAŁA Nr III/14/2018
RADY GMINY ŚWIĘTAJNO
z dnia 27 grudnia 2018 r.
 
 
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000,1349 i 1432), na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, 1693 i 2192  oraz Dz. U. 2015, poz.1310), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia
15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 roku, poz. 1007), Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:
                                                
 
§ 1. Uchwala się wieloletni gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
§  2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Arkadiusz Deptuła
 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 15 października 2018 r. została podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych            o zasięgu gminnym.
Z uwagi na to, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc uchwała  Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gronowska Data wytworzenia informacji: 2018-12-27
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gronowska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 14:00:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 14:00:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 10:43:32
Artykuł był wyświetlony: 144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu