ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/79/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XI/79/2019

Szczegóły informacji

XI/79/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.

Data podjęcia/podpisania: 2019-08-07

Tytuł aktu:

zmian w budżecie w roku 2019

Na podstawie:

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4  i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506,  / oraz  art. 211, 212, 217  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /  tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 /

Treść:

§ 1
 
W Uchwale Nr III/29/2018  Rady Gminy  Świętajno  z dnia 27 grudnia  2018 r. w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na rok 2019  wprowadza się następujące zmiany :
1.  § 1  otrzymuje brzmienie:
    Dochody budżetu gminy w wysokości  28 969 980,84  zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
     z tego:  dochody bieżące  w wysokości                                                                                             26 011 729,90 zł
               w tym  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                         115 000,00 zł       
                dochody majątkowe w wysokości                                                                                           2 958 250,94 zł                                                                         
2.  W załączniku  Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały
3.  § 2 otrzymuje brzmienie:
   Wydatki budżetu gminy w wysokości  31 291 400,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
     z tego:   wydatki bieżące                                                                                                                       24 846 733,62 zł
     w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
                                i rozwiązywania problemów alkoholowych                                             110 500,00 zł
                            b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie
                                przeciwdziałania narkomanii                                                                                         4 500,00 zł  
                   wydatki majątkowe                                                                                                                  6 444 666,74 zł
4. W załączniku  Nr 2 wprowadza się zmiany  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały
5. Wydatki  inwestycyjne  w  2019  roku w wysokości  5.861.534,49 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 3
6. Załącznik  Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  w wysokości  2.981.284,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr  4
8. Załącznik  Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 4 do niniejszej uchwały.
9.  Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5  w wysokości  7.974.719,19 zł. 
10. Załącznik  Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 6 
12. Załącznik  Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 6 do niniejszej uchwały.
13.  § 3 otrzymuje brzmienie:
    Deficyt  budżetu gminy w wysokości  2.321.419.52  zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  z:
-  kredytów i pożyczek  w kwocie                                                                           2.321.419,52 zł              
14.  § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody  budżetu  w  wysokości  5.278.883,46 zł., rozchody budżetu w wysokości   2.957.463,94 zł.   
 zgodnie z załącznikiem  Nr 7
15. Załącznik  Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 7 do niniejszej uchwały.
16. § 5 otrzymuje brzmienie:
„ § 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  i pożyczek  zaciąganych  na:
1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie –                                                             800.000,00 zł
2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –                                                          2.321.419,52 zł
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie –  978.580,48 zł.
4/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  ze  środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                          w kwocie –  1.421.731,94 zł.”
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                                                                             
§ 4
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczączący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Majewska - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-12 12:06:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-12 12:09:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12 12:09:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony