Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XII/83/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XII

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 września 2019 r.

Data podjęcia/podpisania: 2019-09-17

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli

Treść:

§1 W uchwale Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 71 poz. 1160 z dnia 28 maja 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa się w sposób następujący:
1) Dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów                                                 300-1000 zł
2) Dyrektor szkoły liczącej od 10 do 16 oddziałów                                    300-1600 zł
3) Wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów                              300-800 zł
4) Dyrektor przedszkola                                                                               300-1000 zł
5) Opiekun stażu                                                                                          20 zł
6) Wychowawca klasy                                                                                 300 zł
9) Wychowawca grupy przedszkolnej lub oddziału przedszkolnego          300 zł
utworzonego przy szkole podstawowej
 
 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.
 
§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 września 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Janowska - Dyrektor CUW
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-19 13:05:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-19 13:20:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-19 13:20:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
574 raz(y)