Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-21 09:53:33 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świętajno, 21 listopada 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno                
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno (procedura wszczęta uchwałą nr XLI/261/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. zmienioną uchwałą nr XIV/90/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 15 listopada 2019 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Świętajnie  ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, pok. nr 14.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świętajno.
 
 
                                                                                            
                                                                                            Wójt Gminy Świętajno
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr inż. Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 09:53:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 09:53:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 09:53:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3521 raz(y)