ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:38:00 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.29.2021 Administrator Systemu
12:33:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.06.2021 r. decyzji znak: Te.MK.6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN z kablową rozdzielnicą stacyjną i szafką pomiarową, sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV z szafkami kablowo - pomiarowymi. Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 210/12 położoną w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-06-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:28:11 Edycja elementu informacja Urząd Gminy Administrator Systemu
10:53:31 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nr Te.ZZ.6840.14.2021 Administrator Systemu
10:50:35 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nr Te.ZZ.6840.17.2021 Administrator Systemu
07:47:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ewidencyjnych nr: 285/6, 285/4, 283, 193, 1/3, 21, 23/76, 23/83, 23/68, 23/69, 23/72, 23/75, 23/79, 23/81, 23/82 w obrębie geodezyjnym Jerutki, gmina Świętajno. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:11 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.28.2021 Administrator Systemu
12:57:03 Edycja elementu informacja Raport o stanie gminy Świętajno za 2020 rok Administrator Systemu
12:56:13 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie gminy za 2020 rok Administrator Systemu
09:12:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 313/18, 272 położonych w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony