ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 4950
Dane Urzędu 2651
Drugi poziom 466
Trzeci poziom 337
Czwarty poziom 308
Ochrona Danych Osobowych - RODO 4193
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 4392
Informacje 1282
Zamówienia 1547
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok 1081
Poziomy recyklingu 860
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 5677
Petycje do Wójta Gminy 3378
Wnioski i odpowiedzi 97

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 2149
Organy Gminy 4625
Wójt 1620
Rada Gminy 16
Skład Rady 2211
Komisje 1281
Obwieszczenia 3642
Transmisja Sesji 3389
Interpelacje i odpowiedzi 841
Struktura Gminy 675
Jednostki organizacyjne 3680
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 985
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 980
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 822
Szkoła Podstawowa w Spychowie 785
Szkoła Podstawowa w Kolonii 795
Szkoła Podstawowa w Jerutach 755
Gimnazjum w Świętajnie 740
Centrum Usług Wspólnych 3506
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 104
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 115
Gminne instytucje kultury 498
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 762
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 948
Rejestr Instytucji Kultury 609
Posiadające osobowość prawną 522
Jednostki pomocnicze 2377
Urząd Gminy 6939
Regulamin Organizacyjny 1797
Raport o stanie Gminy Świętajno 3482
Ogłoszenia 7152
Obwieszczenia i zawiadomienia 1088
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 9008
Związane z ochroną środowiska 4374
Zadania Publiczne 3116
Ogłoszenia o pracy 9631
Aktualne 2823
W toku 6137
Wyniki 9976
Budżet 3185
Projekty budżetu 631
Budżety 603
Sprawozdanie budżetowe 281
Rok 2018 699
Rok 2019 1238
Rok 2020 50
sprawozdania finansowe 357
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 1232
Sprawozdania finansowe - Gmina 880
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 1860
Zamówienia publiczne 24777
Plany zamówień publicznych 2078
Aktualne 15357
W toku 8112
Wyniki 8237
Archiwalne 8524
Wyniki innych postępowań 7699
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 8852
Przetargi 10247
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 24874
Użyczenia 1073
Dzierżawy 7624
Procedury załatwiania spraw 15190
Referaty/Stanowiska 10733
Sprawy 12027
Dla Rolnika 5782
Podatki i opłaty 3857
Podatki i opłaty w 2019 roku 730
Wykazy 1267
Zadania Publiczne 9926
Realizowane Projekty Edukacyjne 4040
Sprawy petentów 1001
Akty prawne 69100
Uchwały Rady Gminy 50271
Zarządzenia 49239
Rejestr informacji o środowisku 631
Oświadczenia majątkowe 30546
Wybory 3274
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1697
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 1980
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1972
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 80537
Redakcja biuletynu 645
Mapa serwisu 1099
Statystyki 665
Kanały RSS 594
Kontakt 12261
« powrót do poprzedniej strony