ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 5677
Dane Urzędu 2783
Drugi poziom 528
Trzeci poziom 396
Czwarty poziom 360
Ochrona Danych Osobowych - RODO 4612
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 4717
Informacje 1568
Zamówienia 1922
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok 1334
Poziomy recyklingu 1035
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 6736
Petycje do Wójta Gminy 4398
Wnioski i odpowiedzi 291

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 2357
Organy Gminy 4851
Wójt 1881
Rada Gminy 16
Skład Rady 2483
Komisje 1503
Obwieszczenia 4584
Transmisja Sesji 4285
Interpelacje i odpowiedzi 1170
Struktura Gminy 749
Jednostki organizacyjne 3850
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 1080
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1201
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 1006
Szkoła Podstawowa w Spychowie 987
Szkoła Podstawowa w Kolonii 988
Szkoła Podstawowa w Jerutach 950
Gimnazjum w Świętajnie 943
Centrum Usług Wspólnych 4297
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 232
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 236
Gminne instytucje kultury 570
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 1003
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 1215
Rejestr Instytucji Kultury 808
Posiadające osobowość prawną 612
Jednostki pomocnicze 2833
Urząd Gminy 7782
Regulamin Organizacyjny 2131
Raport o stanie Gminy Świętajno 3844
Ogłoszenia 8000
Obwieszczenia i zawiadomienia 1239
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 12898
Związane z ochroną środowiska 5640
Zadania Publiczne 4066
sprzedaż samochodu specjalnego 115
Ogłoszenia o pracy 10832
Aktualne 3224
W toku 7027
Wyniki 12697
Budżet 3333
Projekty budżetu 847
Budżety 828
Sprawozdanie budżetowe 321
Rok 2018 868
Rok 2019 1621
Rok 2020 255
sprawozdania finansowe 404
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 1480
Sprawozdania finansowe - Gmina 1186
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 32
Rok 2020 71
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 2595
Zamówienia publiczne 30106
Plany zamówień publicznych 2764
Aktualne 19949
W toku 11345
Wyniki 11534
Archiwalne 11795
Wyniki innych postępowań 10890
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 10754
Przetargi 11720
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 31173
Użyczenia 1114
Dzierżawy 9947
Procedury załatwiania spraw 18777
Referaty/Stanowiska 13689
Sprawy 15304
Dla Rolnika 6687
Podatki i opłaty 4016
Podatki i opłaty w 2019 roku 771
Wykazy 1514
Zadania Publiczne 11183
Realizowane Projekty Edukacyjne 4494
Sprawy petentów 1115
Akty prawne 89457
Uchwały Rady Gminy 69977
Zarządzenia 67769
Rejestr informacji o środowisku 711
Oświadczenia majątkowe 39905
Wybory 3379
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2151
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2387
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3089
BIP archiwalny 0
Deklaracja dostępności 482
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 38
Plan działania 49
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Świętajno 56

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 105273
Redakcja biuletynu 744
Mapa serwisu 1205
Statystyki 796
Kanały RSS 685
Kontakt 15132
« powrót do poprzedniej strony