ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 7505
Dane Urzędu 3140
Drugi poziom 704
Trzeci poziom 553
Czwarty poziom 519
Ochrona Danych Osobowych - RODO 6174
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 6226
Informacje 2409
Zamówienia 3663
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 2473
Poziomy recyklingu 1835
Gospodarka wodno-ściekowa 67
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 184
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 11281
Petycje do Wójta Gminy 8000
Wnioski i odpowiedzi 960

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 3118
Organy Gminy 5630
Wójt 2745
Rada Gminy 16
Skład Rady 3420
Komisje 2126
Obwieszczenia 9221
Transmisja Sesji 7996
Interpelacje i odpowiedzi 2549
Struktura Gminy 988
Jednostki organizacyjne 4517
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 1454
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1872
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 1618
Szkoła Podstawowa w Spychowie 1644
Szkoła Podstawowa w Kolonii 1664
Szkoła Podstawowa w Jerutach 1579
Gimnazjum w Świętajnie 1563
Centrum Usług Wspólnych 7621
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 588
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 640
Gminne instytucje kultury 780
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 1706
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 2139
Rejestr Instytucji Kultury 1493
Posiadające osobowość prawną 832
Jednostki pomocnicze 4540
Urząd Gminy 13802
Regulamin Organizacyjny 3282
Raport o stanie Gminy Świętajno 4982
Ogłoszenia 10342
Obwieszczenia i zawiadomienia 1631
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 29203
Związane z ochroną środowiska 11025
Zadania Publiczne 6620
Ogłoszenia o pracy 13497
Aktualne 4172
W toku 8897
Wyniki 21700
Budżet 3800
Projekty budżetu 1603
Budżety 1571
Sprawozdanie budżetowe 494
Rok 2018 1484
Rok 2019 2675
Rok 2020 1136
Rok 2021 100
sprawozdania finansowe 577
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 2347
Sprawozdania finansowe - Gmina 2298
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 185
Rok 2019 23
Rok 2020 503
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 5252
Zamówienia publiczne 50498
Plany zamówień publicznych 4890
Aktualne 34709
W toku 22972
Wyniki 23958
Archiwalne 23834
Wyniki innych postępowań 21694
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 17383
Przetargi 15591
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 57439
Użyczenia 1237
Dzierżawy 18787
Komunalizacja 362
Procedury załatwiania spraw 31933
Referaty/Stanowiska 23254
Sprawy 26575
Dla Rolnika 10071
Podatki i opłaty 4790
Podatki i opłaty w 2019 roku 957
Wykazy 2459
Zadania Publiczne 15569
Realizowane Projekty Edukacyjne 5930
Sprawy petentów 1469
Akty prawne 169594
Uchwały Rady Gminy 144510
Zarządzenia 134723
Ochrona prawa Unii Europejskiej 407
Rejestr informacji o środowisku 971
Oświadczenia majątkowe 70756
Wybory 3647
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3545
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 3568
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6715
BIP archiwalny 0
Deklaracja dostępności 2004
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 224
Plan działania 437
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 892
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 193
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1023

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 184515
Redakcja biuletynu 1019
Mapa serwisu 1488
Statystyki 1063
Kanały RSS 923
Kontakt 24648
« powrót do poprzedniej strony