ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 676
Dane Urzędu 715
Drugi poziom 159
Trzeci poziom 91
Czwarty poziom 90
Ochrona Danych Osobowych - RODO 757
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 1172
Informacje 372
Zamówienia 334
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2018 rok 238
Poziomy recyklingu 242
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 653
Petycje do Wójta Gminy 676

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 1644
Wójt 603
Rada Gminy 16
Skład Rady 855
Komisje 459
Obwieszczenia 960
Transmisja Sesji 839
Interpelacje i odpowiedzi 177
Struktura Gminy 348
Jednostki organizacyjne 1133
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 476
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 313
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 266
Szkoła Podstawowa w Spychowie 203
Szkoła Podstawowa w Kolonii 209
Szkoła Podstawowa w Jerutach 206
Gimnazjum w Świętajnie 190
Centrum Usług Wspólnych 839
Gminne instytucje kultury 212
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 145
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 181
Posiadające osobowość prawną 207
Jednostki pomocnicze 777
Urząd Gminy 2294
Raport o stanie Gminy Świętajno 726
Ogłoszenia 1996
Obwieszczenia i zawiadomienia 502
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 1902
Związane z ochroną środowiska 1112
Zadania Publiczne 288
Ogłoszenia o pracy 4057
Aktualne 1168
W toku 2376
Wyniki 2413
Budżet 622
Sprawozdanie budżetowe 42
Rok 2018 104
Rok 2019 185
sprawozdania finansowe 100
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 334
Sprawozdania finansowe - Gmina 272
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 251
Zamówienia publiczne 7434
Aktualne 3808
W toku 1621
Wyniki 1410
Archiwalne 1498
Wyniki innych postępowań 1083
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 2231
Przetargi 3543
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 6942
Użyczenia 907
Dzierżawy 1525
Procedury załatwiania spraw 4470
Referaty/Stanowiska 2560
Sprawy 2880
Podatki i opłaty 1154
Podatki i opłaty w 2019 roku 360
Wykazy 442
Dla Rolnika 1172
Realizowane Projekty Edukacyjne 793
Sprawy petentów 396
Akty prawne 12647
Uchwały Rady Gminy 7065
Zarządzenia 6681
Rejestr informacji o środowisku 215
Oświadczenia majątkowe 8747
Wybory 808
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 326
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 752
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 15494
Redakcja biuletynu 230
Mapa serwisu 444
Statystyki 215
Kanały RSS 175
Kontakt 2920
« powrót do poprzedniej strony