ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 2951
Dane Urzędu 1818
Drugi poziom 299
Trzeci poziom 201
Czwarty poziom 185
Ochrona Danych Osobowych - RODO 2656
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 2991
Informacje 763
Zamówienia 821
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2018 rok 531
Poziomy recyklingu 538
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 2934
Petycje do Wójta Gminy 1736

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 925
Organy Gminy 3370
Wójt 1131
Rada Gminy 16
Skład Rady 1597
Komisje 853
Obwieszczenia 1808
Transmisja Sesji 1984
Interpelacje i odpowiedzi 432
Struktura Gminy 515
Jednostki organizacyjne 2565
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 766
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 559
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 465
Szkoła Podstawowa w Spychowie 442
Szkoła Podstawowa w Kolonii 443
Szkoła Podstawowa w Jerutach 422
Gimnazjum w Świętajnie 424
Centrum Usług Wspólnych 1924
Gminne instytucje kultury 360
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 401
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 487
Rejestr Instytucji Kultury 211
Posiadające osobowość prawną 358
Jednostki pomocnicze 1541
Urząd Gminy 4700
Regulamin Organizacyjny 663
Raport o stanie Gminy Świętajno 2148
Ogłoszenia 4903
Obwieszczenia i zawiadomienia 832
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 3817
Związane z ochroną środowiska 2394
Zadania Publiczne 1363
Ogłoszenia o pracy 7289
Aktualne 1984
W toku 4209
Wyniki 5180
Budżet 2128
Projekty budżetu 201
Budżety 181
Sprawozdanie budżetowe 163
Rok 2018 370
Rok 2019 688
sprawozdania finansowe 222
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 757
Sprawozdania finansowe - Gmina 547
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 391
Zamówienia publiczne 15337
Plany zamówień publicznych 815
Aktualne 8260
W toku 3329
Wyniki 3354
Archiwalne 3526
Wyniki innych postępowań 2674
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 5007
Przetargi 7263
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 13967
Użyczenia 990
Dzierżawy 3859
Procedury załatwiania spraw 8362
Referaty/Stanowiska 5427
Sprawy 6204
Dla Rolnika 3398
Podatki i opłaty 2797
Podatki i opłaty w 2019 roku 584
Wykazy 754
Zadania Publiczne 6949
Realizowane Projekty Edukacyjne 2501
Sprawy petentów 693
Akty prawne 31014
Uchwały Rady Gminy 16164
Zarządzenia 16707
Rejestr informacji o środowisku 444
Oświadczenia majątkowe 18716
Wybory 2094
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 795
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 1194
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 168
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 40328
Redakcja biuletynu 438
Mapa serwisu 868
Statystyki 435
Kanały RSS 379
Kontakt 6840
« powrót do poprzedniej strony