ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1653
Dane Urzędu 1163
Drugi poziom 211
Trzeci poziom 133
Czwarty poziom 125
Ochrona Danych Osobowych - RODO 1556
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 1908
Informacje 501
Zamówienia 528
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2018 rok 348
Poziomy recyklingu 360
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 1347
Petycje do Wójta Gminy 1036

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 166
Organy Gminy 2422
Wójt 831
Rada Gminy 16
Skład Rady 1181
Komisje 637
Obwieszczenia 1288
Transmisja Sesji 1291
Interpelacje i odpowiedzi 270
Struktura Gminy 431
Jednostki organizacyjne 1761
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 644
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 422
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 361
Szkoła Podstawowa w Spychowie 302
Szkoła Podstawowa w Kolonii 307
Szkoła Podstawowa w Jerutach 306
Gimnazjum w Świętajnie 285
Centrum Usług Wspólnych 1286
Gminne instytucje kultury 284
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 242
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 284
Rejestr Instytucji Kultury 72
Posiadające osobowość prawną 278
Jednostki pomocnicze 1174
Urząd Gminy 3372
Raport o stanie Gminy Świętajno 1314
Ogłoszenia 3310
Obwieszczenia i zawiadomienia 649
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 2636
Związane z ochroną środowiska 1565
Zadania Publiczne 550
Ogłoszenia o pracy 5580
Aktualne 1435
W toku 3163
Wyniki 3459
Budżet 1264
Projekty budżetu 64
Sprawozdanie budżetowe 100
Rok 2018 223
Rok 2019 465
sprawozdania finansowe 161
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 557
Sprawozdania finansowe - Gmina 403
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 69
Zamówienia publiczne 11457
Plany zamówień publicznych 46
Aktualne 5764
W toku 2300
Wyniki 2202
Archiwalne 2253
Wyniki innych postępowań 1644
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 3334
Przetargi 5415
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 9824
Użyczenia 939
Dzierżawy 2518
Procedury załatwiania spraw 6025
Referaty/Stanowiska 3791
Sprawy 4295
Podatki i opłaty 1806
Podatki i opłaty w 2019 roku 454
Wykazy 572
Dla Rolnika 1996
Zadania Publiczne 799
Realizowane Projekty Edukacyjne 1483
Sprawy petentów 518
Akty prawne 19965
Uchwały Rady Gminy 10406
Zarządzenia 10583
Rejestr informacji o środowisku 312
Oświadczenia majątkowe 13203
Wybory 1302
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 503
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 908
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 24847
Redakcja biuletynu 315
Mapa serwisu 661
Statystyki 296
Kanały RSS 253
Kontakt 4756
« powrót do poprzedniej strony