ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Świętajno
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 260.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt budowlany (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (PDF, 281.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 400.4 KiB)
 • Załączniki nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 87 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 269.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOCX, 16.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zalącznik nr 6 - Wzór wykazu potencjału technicznego Wykonawcy (DOCX, 17.1 KiB)
 • Zalącznik nr 7 - wzór zobowiązania osób trzecich (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt umowy (PDF, 258.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wykaz dysponowania potencjałem kadrowym (DOCX, 13.8 KiB)
 • Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych 2020 r. (DOCX, 19.2 KiB)
 • Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w 2021 r. (DOCX, 19.5 KiB)
 • Harmonogram odbioru odzieży w 2021 r. (DOCX, 16.2 KiB)
 • Harmonogram odbioru popiołu w 2021 r. (DOCX, 13.6 KiB)
 • Wykaz koszy ulicznych (DOC, 58.5 KiB)