ˆ

Informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wymagane dokumenty:
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - TERENY NIEZAMIESZKAŁE
DEKLARACJA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -  TERENY ZAMIESZKAŁE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI-DOMKI LETNISKOWE

Miejsce złożenia dokumentu:
Sekretariat Urzędu - pokój nr 19 lub pokój nr  7

Termin składania:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świętajno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie deklaracji i zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłaty:
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnieść do 15 każdego miesiąca na podany rachunek bankowy lub u sołtysa.
06 8838 1028 2005 0200 0198 0038
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie.
Opłaty za gospodarowamie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszone są bez wezwania z góry do dnia 15 maja każdego roku..
Lokalizacja Punktów Selektywnej Zbórki odpadów Komunalnych.
1. Świętajno - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Grunwaldzka, czynny 3 dni w tygodniu: wtorek i sobota w godzinach od 1000 do 1400 oraz czwartek w godzinach od 1400 do 1800.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdują się pojemniki na:
- zużyte baterie i akumulatory
- popiół
- wielogabaryty
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- opakowania wielomateriałowe
- opakowania po farbach, klejach, detergentach
- odpady biodegradowalne
- zużyte opony
- tekstylia
- odpady remontowe i rozbiórkowe

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno zagospodarowywane są przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Właściciele nieruchomości , na  których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Worki  na odpady zmieszane i worki na segregację dostępne będą wyłącznie w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 4 tel. 89 62 26 015 lub na Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie i Spychowie.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ,  1629. ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Kordek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Pasymowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-09 13:55:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-09 13:55:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-02 14:35:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »