ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-21 08:31:11 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

             Świętajno, 21 maja 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno   
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno (procedura wszczęta uchwałą nr XIV/91/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 15 listopada 2019 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno.         
 
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy w Świętajnie  ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, pok. nr 14.
 
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie   z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, terminie do dnia   22 czerwca 2020 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świętajno.
 
 
                                                                                 Wójt Gminy Świętajno
« powrót do poprzedniej strony