ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na ogródki działkowe położone przy ulicy Ogrodowej w Świętajnie
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/335/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII/334/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Kolonia
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/333/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/332/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Spychowo
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/331/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr V/33/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/330/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/329/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/328/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Świętajno na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
NR XXXVIII/327/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie w roku 2022
Nr aktu prawnego
Nr XXXVII/326/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji