ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XXXIV/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
Nr XXXIV/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
NR XXXV/308/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
NR XXXV/305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
NR XXXV/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
NR XXXV/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Świętajnie „Akademia Bajek” poprzez zmianę siedziby
Nr aktu prawnego
NR XXXV/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie poprzez zmianę siedziby
Nr aktu prawnego
NR XXXV/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii o strukturze klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym
Nr aktu prawnego
NR XXXV/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Świętajno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
Nr XXXIV/299/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji