ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na rok 2023
Nr aktu prawnego
Nr XLI/367/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie w roku 2022
Nr aktu prawnego
Nr XLI/365/2202
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę nr XL/351/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świętajno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
NR XLI/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XL/350/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2023.
Nr aktu prawnego
NR XLI/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XL/349/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
NR XLI/368/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutów dla sołectw na terenie Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XLI/363/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Nr aktu prawnego
NR XLI/362/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Nr aktu prawnego
NR XLI/361/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno
Nr aktu prawnego
NR XLI/360/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno, zmienianej uchwałą NR XXIII/175/2020 Rady Gminy Świętajno z dnia 10 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
NR XLI/359/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji