ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".
Nr aktu prawnego
Or 0050.17.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Kolonia, obręb geodezyjny Kolonia
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.43.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.42.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenie Nr Te.MK.0050.37.2021 Wójta Gminy Świętajno z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.41.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenie Nr Te.MK.0050.36.2021 Wójta Gminy Świętajno z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenie Nr Te.MK.0050.35.2021 Wójta Gminy Świętajno z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.39.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.38.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.37.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.36.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji