ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: Or 0050.17.2021Drukuj informacjęAkt prawny: Or 0050.17.2021

Szczegóły informacji

Or 0050.17.2021

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenia

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2021-07-23

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-07-23

Tytuł aktu:

wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".

Na podstawie:

Na podstawie 311. 83 ust. l ustawy z dnia l marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Treść:

§1.
l. Wprowadza się do stosowania .Jnstrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu", zwaną dalej instrukcją. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Świętąjno oraz kierowników gminnych jednostek  organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do  złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o  przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w instrukcji załącza się do akt osobowych  pracownika.
§ 2.
Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich  spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania  terroryzmu jest wyznaczony pracownik Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Świętajno, zwany dalej  koordynatorem.
§ 3.
Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Świętajno oraz kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych do współpracy z wyznaczonym koordynatorem w zakresie:
l) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących  mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania
przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa wart. 31 ustawy z dnia l marca 2018 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§ 4.
l. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Świętajno,  kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Szopiński - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-29 13:19:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-29 13:24:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-29 13:24:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony