ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenia nr Te.MK.0050.10.2021 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.14.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia kontroli wynajmowanego mieszkania komunalnego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.11.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.10.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.9.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną i bezterminową służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.8.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.7.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenia nr Te.MK.0050.1.2021 Wójta Gminy Świętajno z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w obrębie geodezyjnym Świętajno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.6.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji