ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.4.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.3.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
OS.0050.2.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli na rok 2021/2022
Nr aktu prawnego
OS.0050.1.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części, udziału 3/8, nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.5.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 – 2023
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.2.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w obrębie geodezyjnym Świętajno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.1.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.46.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.44.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.42.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji