ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.40.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.39.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.38.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.37.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.36.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.35.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.34.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Kierwik, obręb geodezyjny Spychowo
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.33.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności do budynków położonych w miejscowości Spychowo, obręb geodezyjny Spychowo
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.32.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.31.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji