ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.17.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Kierwik, obręb geodezyjny Spychowo
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.16.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Świętajno poprzez wprowadzenie pracy zdalnej.
Nr aktu prawnego
Or 0050.14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Świętajno poprzez wprowadzenie pracy zdalnej.
Nr aktu prawnego
Or 0050.13.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Or 0050.29.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Świętajno poprzez wprowadzenie pracy zdalnej
Nr aktu prawnego
Or 0050.12.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji