ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.16.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenia nr Te.MK.0050.10.2021 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.14.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVI/205/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Świętajno na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXVI/204/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno
Nr aktu prawnego
XXV/203/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu dla Gminnej Spółki Wodnej
Nr aktu prawnego
XXV/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie
Nr aktu prawnego
XXV/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXV/200/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji