ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie określonej nazwy jednej z ulic Świętajna oraz o zwrócenie się do Poczty Polskiej S.A. o emisję znaczków
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świętajno do roku 2030 pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/237/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zaliczenia drogi w miejscowości Spychowo do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/236/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie postanowienia pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/235/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Świętajno i przekazania go do organu regulacyjnego.
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/234/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Świętajno na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
NR XXIX/233/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".
Nr aktu prawnego
Or 0050.17.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Kolonia, obręb geodezyjny Kolonia
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.43.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.42.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji