ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/211/2021Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/211/2021

Szczegóły informacji

XXVII/211/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVII

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2021.

Data podjęcia/podpisania: 2021-04-27

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2021

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4  i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.  / oraz  art. 211, 212, 217  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /  tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm./

Treść:

§ 1
 
W Uchwale Nr XXIV/191/2020  Rady Gminy  Świętajno  z dnia 30 grudnia  2020 roku w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Świętajno na rok 2021  wprowadza się następujące zmiany :
1. § 1  otrzymuje brzmienie:
" § 1  Dochody budżetu gminy w wysokości  33 840 796,83  zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
     z tego:  dochody bieżące  w wysokości                                                                                             28 765 925,74 zł
               w tym  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                         105 000,00 zł       
                dochody majątkowe w wysokości                                                                                           5 074 871,09 zł"                                                                        
2.  § 2 otrzymuje brzmienie:
" § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  33 941 156,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
     z tego:   wydatki bieżące                                                                                                                       28 677 791,36 zł
     w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
                                i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                99 911,00 zł
                            b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie
                                przeciwdziałania narkomanii                                                                                         5 500,00 zł  
                   wydatki majątkowe                                                                                                                  5 263 365,22 zł
2. Wydatki  inwestycyjne  w  2021  roku w wysokości  5.239.365,22 zł  zgodnie z załącznikiem  Nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  w wysokości  2.642.531,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr  4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5  w wysokości  9.406.238,00 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji        Lokalnych, w wysokości  1.413.982,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
7. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. w wysokości 38.100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12"
3.  § 3 otrzymuje brzmienie:
" § 3 Deficyt  budżetu gminy w wysokości  100.359,75 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. kredytów i pożyczek  w kwocie  100.359,75 zł"
4.  § 4 otrzymuje brzmienie:
" § 4  Przychody  budżetu  w  wysokości  3.382.478,74 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w kwocie 603.982,74 zł,  rozchody budżetu w wysokości   3.282.118,99 zł  
zgodnie z załącznikiem  Nr 7"
5. W załączniku  Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku  Nr 2 wprowadza się zmiany  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik  Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 3 do niniejszej uchwały.
8.Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załaczniku Nr 4 do niniejszej uchwały.   
9. Załącznik  Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 7 otzrymuje brzmienie określone w załaczniku Nr 6 do niniejszej uchwały 
11. Załącznik  Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 7 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik  Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 8 do niniejszej uchwały.
                                                                             
§ 2
1.W uchwale Nr XXVI/207/2021 z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie w roku 2021, § 1
ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych  oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  w wysokości  2.742.531,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr  4"
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/207/2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                                                                             
§ 4
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi
w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2021.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Majewska - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-11 14:38:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-11 14:41:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11 14:41:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony