ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.31.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.30.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszania pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury
Nr aktu prawnego
XXVIII/232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świętajno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/231/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIiI/224/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji