ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: NR XXXVII/322/2022Drukuj informacjęAkt prawny: NR XXXVII/322/2022

Szczegóły informacji

NR XXXVII/322/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2022-07-13

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zm.: 583, 1005, 1079) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 6 ust. 3 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świętajno stanowiące załącznik do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 24 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz 4416) uchwala się, co następuje:

Treść:

§1. Wyraża zgodę Wójtowi Gminy Świętajno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości gruntowej o powierzchni 230 m² z powierzchni 5628 m², z przeznaczeniem na cele siedliskowe, położonej w miejscowości Spychowo, obręb geodezyjny Spychowo, na okres 3 lat, działka oznaczona nr ewidencyjnym 235/1, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą o nr KW OL1S/00022680/6, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Br -RVI – grunty rolne zabudowane.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony