ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/302/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXVIII/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Piasutno, obręb geodezyjny Piasutno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Świętajno, obręb geodezyjny Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/211/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji