ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno w roku 2021.
Nr aktu prawnego
XXV/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
XXV/198/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętajno.
Nr aktu prawnego
XXV/197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o wydanie opinii Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Nr aktu prawnego
XXV/196/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Nr aktu prawnego
XXV/195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
XXV/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno
Nr aktu prawnego
XXV/193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały o określonej treści podanej przez składającego petycje
Nr aktu prawnego
XXV/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia kontroli wynajmowanego mieszkania komunalnego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.11.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji