ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.49.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.48.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.46.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.45.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.47.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niedochodzenia należności przypadającej Gminie Świętajno oraz jej jednostkom podległym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/241/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/240/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/239/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie określonej nazwy jednej z ulic Świętajna oraz o zwrócenie się do Poczty Polskiej S.A. o emisję znaczków
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świętajno do roku 2030 pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
Nr XXIX/237/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji