ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-04-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne
Nr aktu prawnego
NR LII/471/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-04-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
NR LII/470/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie w roku 2024
Nr aktu prawnego
Nr LI/466/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2024- 2034
Nr aktu prawnego
Nr LI/465/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na 2024 rok
Nr aktu prawnego
Nr L/455/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2024- 2034
Nr aktu prawnego
Nr L/454/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno
Nr aktu prawnego
NR LI/464/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
NR LI/463/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
NR LI/462/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno w roku 2024.
Nr aktu prawnego
NR LI/461/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji