ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.31.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.30.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.29.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.28.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.27.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.26.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XXXIV/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-09
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
Nr XXXIV/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.25.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Or 0050.14.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji