ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Świętajno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027
Nr aktu prawnego
Nr XLV/412/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świętajno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
NR XLV/411/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
NR XLV/410/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XLV/409/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek
Nr aktu prawnego
NR XLV/406/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XLV/405/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
NR XLV/404/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
NR XLV/403/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XLV/402/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XLV/401/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji