Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Świętajno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027
Nr aktu prawnego
Nr XLV/412/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świętajno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
NR XLV/411/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
NR XLV/410/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XLV/409/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie w roku 2023
Nr aktu prawnego
Nr XLV/408/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2023- 2037
Nr aktu prawnego
Nr XLV/407/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Długi Borek
Nr aktu prawnego
NR XLV/406/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno
Nr aktu prawnego
NR XLV/405/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
NR XLV/404/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
NR XLV/403/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji