Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Nr aktu prawnego
NR XLV/400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie w roku 2023
Nr aktu prawnego
Nr XLIII/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2023- 2037
Nr aktu prawnego
Nr XLIII/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
Nr XLIV/399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
Nr XLIV/398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Nr XLIV/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
NR Te.MK.0050.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność gminy Świętajno.
Nr aktu prawnego
Nr Or.0050.28.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
NR Te.MK.0050.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Świętajno, obręb geodezyjny Świętajno
Nr aktu prawnego
NR Te.MK.0050.9.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji