Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/341/2022 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 października w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Świętajno dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Nr aktu prawnego
NR XLI/356/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
NR Te.MK.0050.58.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
NR Te.MK.0050.55.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
NR Te.MK.0050.54.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Kolonia, obręb geodezyjny Kolonia
Nr aktu prawnego
NR Te.MK.0050.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
NR XL/353/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Świętajno na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
NR XL/352/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świętajno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
NR XL/351/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2023.
Nr aktu prawnego
NR XL/350/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
NR XL/349/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji