ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXX/258/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2021- 2033
Nr aktu prawnego
XXX/257/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świętajno nr III/14/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
XXX/256/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Nr aktu prawnego
XXX/255/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/254/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świętajno do roku 2030 pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030”, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
XXX/253/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Świętajno do organu regulacyjnego.
Nr aktu prawnego
XXX/252/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXX/251/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXX/250/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
XXX/249/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji