ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Gmina Świętajno ogłasza otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-06 14:03:54 przez Administrator Systemu

Załączniki