ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego - osoby prawneDrukuj informacjęSprawa: Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego - osoby prawne

Szczegóły informacji

Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego - osoby prawne

Wydział: Refarat Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2019-03-22 13:40:50

Termin załatwienia

Deklarację należy składać do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Osoba kontaktowa

mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat urzędu pok. 19 lub pok. nr 7 w godzinach 715-1515
 

Telefon kontaktowy

89 623 20 79

Adres e-mail

a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o podatku leśnym, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego

Miejsce odbioru

Urząd Gminy

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Wymagane Dokumenty

- Deklaracja w sprawie podatku leśnego  - formularz DL-1 ,

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

Brak opłat 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
 
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P.2018.1005)
-   Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2016.49)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-22 13:37:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-22 13:40:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22 13:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony