ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego - osoby prawneDrukuj informacjęSprawa: Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego - osoby prawne

Szczegóły informacji

Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego - osoby prawne

Wydział: Refarat Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2019-03-29 09:59:43

Termin załatwienia

Deklarację należy składać do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Osoba kontaktowa

mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Telefon kontaktowy

89 623 20 79

Adres e-mail

a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 6a, ust.4 ustawy o podatku rolnym, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat urzędu pok. 19 lub pok. nr 7 w godzinach 715-1515

Wymagane Dokumenty

- Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  - formularz DR-1,

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Brak opłat 

Tryb odwoławczy

 
Od decyzji służy prawo odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
Do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (tj. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018.1004).
- Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2016.49).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-29 09:35:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-29 09:59:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-29 10:00:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony