ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zaświadczenie do ślubu konkordatowegoDrukuj informacjęSprawa: Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Szczegóły informacji

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2019-01-30 14:11:45

Termin załatwienia

2-3 dni

Osoba kontaktowa

mgr Liliana Napiórkowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15

Adres e-mail

l.napiórkowska@swietajno.ug.gov.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Świętajno

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Wymagane Dokumenty

- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia),
- pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem,
- dowód zapłaty opłaty skarbowj, wpłaconej na konto urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce ślubu.
Dowód osobisty do wglądu

Czas realizacji

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną data ślubu.

Opłaty

Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł. Jeśli ślub odbędzie się w granicach administracyjnych gminy Świętajno wpłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001.

Uwagi

aświadczenie wydaje wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Zapewnienie można złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnieniu, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Podstawa prawna

- Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póź. zm.),
- Art. 81 , 82 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
mgr Liliana Napiórkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Liliana Napiórkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-30 14:11:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
mgr Liliana Napiórkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-30 14:11:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
mgr Liliana Napiórkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 14:11:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony