ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej/drogi wewnętrznej Drukuj informacjęSprawa: Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej/drogi wewnętrznej

Szczegóły informacji

Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej/drogi wewnętrznej

Wydział: Refartat Techniczny

Ogłoszono dnia: 2019-02-20 10:48:32

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Joanna Bors

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, pok. nr 15

Telefon kontaktowy

604081526

Adres e-mail

j.bors@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji/umowy dzierżawy/służebności przesyłu

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, pokój nr 15

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony wniosek.                                                                                                                          
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 500 z zaznaczeniem granic  i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.                                            
3. Kopia decyzji umieszczenia urządzenia.

Opłaty

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, roczna stawka opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajęcia przez rzut poziomy urządzenia wynosi:
1. sieć wodociągowa i kanalizacyjna – 0,10 zł
2. pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem umieszczonych w pasie drogowym obiektów budowlanych  oraz reklam, o których mowa w ust. I pkt  3 niniejszego załącznika:
a) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym – 10 zł
b) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym – 20 zł
c) na obiekcie mostowym – 200 zł
3.  za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej
niż 1 m²  stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m² powierzchni.
4. roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
5. za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłata obliczana jest proporcjonalnie
do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (wliczając miesiące niepełne).
II. Za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych wewnętrznych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się stawkę opłat za 1 m² powierzchni pasa drogi wewnętrznej zajętego przez rzut poziomy w.w. obiektu oraz opłat za 1 m² powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa:
1. w pasie drogowym drogi wewnętrznej, poza obszarem zabudowanym – 0,30 zł.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 § 1 i , art. 129 § 1 i 2 w zw. z art. 17 pkt 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 481 ze zm.) uchwały nr XVI/118/04 z dnia 29 lipca 2014 r. Rady Gminy Świętajno w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) na podstawie uchwały nr XVI/118/04 z dnia 29 lipca 2004 r. Rady Gminy Świętajno w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (publikacja: Dz. Urz. Woj. WM Nr. 113 poz. 1441 z dnia 23 sierpnia 2004 r.) oraz  art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017. poz. 1257)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Lipka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adran Lipka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-20 10:48:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Lipka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-20 10:48:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Lipka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-08 08:12:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony