ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne Drukuj informacjęSprawa: Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Wydział: Refarat Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2019-03-22 14:15:43

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Telefon kontaktowy

89 623 20 79

Adres e-mail

a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
Do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
Wymiaru podatku od nieruchomości dokonuje się na podstawie złożonej przez podatnika informacji (IN-1), danych z ewidencji gruntów i budynków oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
Pisma mogą być również doręczane:
- w siedzibie organu podatkowego,
- w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji,
W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wyżej określony, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie adresata.

Wymagane Dokumenty

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości  - formularz IN-1 ,
- do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej).

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

Brak opłat 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

Informację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
Do korekty informacji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty informacji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1981 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
- Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2016.49)
- Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 listopada 2017 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2017.4639)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-22 14:12:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-22 14:15:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22 14:15:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony