ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawneDrukuj informacjęSprawa: Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne

Szczegóły informacji

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne

Wydział: Refarat Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2019-04-01 10:10:25

Termin załatwienia

Deklarację należy składać do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

Osoba kontaktowa

mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat urzędu pok. 19 lub pok. nr 7 w godzinach 715-1515

Telefon kontaktowy

89 623 20 79

Adres e-mail

a.jankowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 31stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 u.p.o.l, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek bankowy przypisany indywidualnie dla danego podatnika, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31stycznia.
Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy
Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
sekretariat urzędu pok. 19 lub pok. nr 7 w godzinach 715-1515

Wymagane Dokumenty

- Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  - formularz DN-1 ,

Czas realizacji

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

Brak opłat 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno.

Uwagi

Deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie/zmianę obowiązku podatkowego.
Do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1981 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
- Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 listopada 2017 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2017.4639)
- Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016.49)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Agata Jankowska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 09:33:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 10:10:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 10:10:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony