ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Świętajno

Refartat Techniczny

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Refartat Techniczny

Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej/drogi wewnętrznej

Refartat Techniczny

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Refartat Techniczny

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Refartat Techniczny

Wydanie dowodu osobistego - w urzędzie

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Refartat Techniczny

Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

Refarat Budżetu i Finansów

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Refartat Techniczny

Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Refartat Techniczny

Wydawanie opiniii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości

Refartat Techniczny

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy Świętajno

Refartat Techniczny

Wynajmowanie lokali i budynków niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętajno

Refartat Techniczny

Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej

Refartat Techniczny

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Urząd Stanu Cywilnego

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Refartat Techniczny

Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew

Refartat Techniczny

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne

Refarat Budżetu i Finansów

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Refarat Budżetu i Finansów

Złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego - osoby prawne

Refarat Budżetu i Finansów

Złożenie deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych

Refarat Budżetu i Finansów

Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego - osoby prawne

Refarat Budżetu i Finansów

Złożenie informacji w sprawie podatku leśnego - osoby fizyczne

Refarat Budżetu i Finansów

Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Refarat Budżetu i Finansów

Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

Refarat Budżetu i Finansów