ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:17:24 Edycja elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 w Gminie Świętajno Wojciech Lenkiewicz
10:17:01 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 w Gminie Świętajno Wojciech Lenkiewicz
10:01:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Kolonia oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Kolonia Administrator Systemu
09:43:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Kolonia Administrator Systemu
09:15:28 Upublicznienie elementu informacja Decyzja znak:Te.6220.26.2022 z dniu 26.01.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działki o nr ewid. 9, obręb Biały Grunt, gmina Świętajno. Administrator Systemu
09:11:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie informujące o wydani w dniu 26.01.2023 r. została wydana decyzja znak: Te.6220.26.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działki o nr ewid. 9, obręb Biały Grunt, gmina Świętajno. Administrator Systemu
09:07:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie powiadamiające strony o wydaniu w dniu 26.01.2023 r. została wydana decyzja znak: Te.6220.26.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działki o nr ewid. 9, obręb Biały Grunt, gmina Świętajno. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:57:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami energetycznymi na działkach o numerach: 213/55, 213/56, 45, 213/81 położonych w obrębie Jerutki, gmina Świętajno. Administrator Systemu
10:14:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Świętajno ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 235/17 o powierzchni 1385 m², KW OL1S/00022680/6, położonej w miejscowości Spychowo, w obrębie geodezyjnym Spychowo. Administrator Systemu
10:09:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 207 pow. 711m2, KW OL1S/00019826/8, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Długi Borek Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony