ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:49:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Świętajno ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż: części nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ewid. 727/3 o powierzchni 65 m² i 726/7 o powierzchni 69 m², KW OL1S/00026774/0, położonej w miejscowości Świętajno, w obrębie geodezyjnym Świętajno. - Nazwa elementu do którego przynależy Administrator Systemu
07:48:30 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Świętajno ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż: części nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ewid. 727/3 o powierzchni 65 m² i 726/7 o powierzchni 69 m², KW OL1S/00026774/0, położonej w miejscowości Świętajno, w obrębie geodezyjnym Świętajno. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.10.2021 r. decyzji znak: Te.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV wraz z zabudową słupa SN w przelocie linii napowietrznej SN 15kV,stacji transformatorowej SN/nN wraz ze złączem rozdzielczym, budowie linii kablowej nN 0,4kV oraz złączy energetycznych na działkach nr 193, 183, 311, 312/11, 312/12, położonych w obrębie Jerutki, gmina Świętajno Administrator Systemu
13:03:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.49.2021 Administrator Systemu
12:59:46 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.48.2021 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:17:31 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 15 maja 2014 r. znak: SD.6341.21.2014.AR, udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Spychowie. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:23 Upublicznienie elementu informacja Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za rok 2018 Tomasz Kowalczyk

Zmiany z dnia: 2021-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:16:26 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.24.2021 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:24 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.46.2021 Tomasz Kowalczyk
13:50:36 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.45.2021 Tomasz Kowalczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony