ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie powiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 171/2 w obrębie Jeruty, Gmina Świętajno”. Administrator Systemu
13:06:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 171/2 w obrębie Jeruty, Gmina Świętajno” w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Administrator Systemu
13:02:15 Upublicznienie elementu informacja Decyzja znak: Te.6220.3.2021 r. z dnia 28.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:53:36 Edycja elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.27.2021 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.27.2021 Tomasz Kowalczyk
09:51:14 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.27.2021 Tomasz Kowalczyk

Zmiany z dnia: 2021-09-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:08:32 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o zwołaniu XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Świętajno na dzień 28 września 2021 r., rozpoczęcie o godzinie 12 Tomasz Kowalczyk
11:06:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zwołaniu XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Świętajno na dzień 28 września 2021 r., rozpoczęcie o godzinie 12:00 Tomasz Kowalczyk

Zmiany z dnia: 2021-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:48:28 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.44.2021 Tomasz Kowalczyk
13:25:42 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.27.2021 Tomasz Kowalczyk
13:22:12 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży nr Te.ZZ.6840.21.2021 Tomasz Kowalczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony