ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:59:46 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.48.2021 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:17:31 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 15 maja 2014 r. znak: SD.6341.21.2014.AR, udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Spychowie. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:23 Upublicznienie elementu informacja Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za rok 2018 Tomasz Kowalczyk

Zmiany z dnia: 2021-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:16:26 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.24.2021 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:24 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.46.2021 Tomasz Kowalczyk
13:50:36 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.45.2021 Tomasz Kowalczyk
13:50:06 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.45.2021 Tomasz Kowalczyk
13:47:49 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Te.MK.0050.45.2021 Tomasz Kowalczyk

Zmiany z dnia: 2021-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:50:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie powiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych: obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 1 o mocy przyłączeniowej do 1MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 3 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 4 o mocy przyłączeniowej do 1MW w miejscowości Jeruty, gmina Świętajno, realizowanego na działkach geod. nr 182 i 183, obręb ewidencyjny 0006 Jeruty. Administrator Systemu
11:47:04 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych: obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 1 o mocy przyłączeniowej do 1MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 3 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Jeruty 4 o mocy przyłączeniowej do 1MW w miejscowości Jeruty, gmina Świętajno, realizowanego na działkach geod. nr 182 i 183, obręb ewidencyjny 0006 Jeruty, w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony