ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:51:06 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Nr XXIX/234/2021 Administrator Systemu
09:30:48 Edycja elementu Akty prawne - załącznik Uchwała Nr XXIX/233/2021 .word - Nazwa elementu do którego przynależy: NR XXIX/233/2021 Administrator Systemu
09:29:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny NR XXIX/233/2021 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:49 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Or 0050.17.2021 Administrator Systemu
10:46:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na petycje - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja o nadanie nazwy "Jeńców włoskich " dla jednej z ulic w Świętajnie oraz o zwrócenie się do Poczty Polskiej S.A.o emisję znaczka pocztowego o Janie Dopatce i Jerzym Lanca. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie powiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 171/2 w obrębie Jeruty, Gmina Świętajno”. Administrator Systemu
13:06:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 171/2 w obrębie Jeruty, Gmina Świętajno” w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Administrator Systemu
13:02:15 Upublicznienie elementu informacja Decyzja znak: Te.6220.3.2021 r. z dnia 28.09.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:53:36 Edycja elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.27.2021 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.27.2021 Tomasz Kowalczyk
09:51:14 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr Te.ZZ.6845.27.2021 Tomasz Kowalczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony