ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 8488
Dane Urzędu 3447
Drugi poziom 807
Trzeci poziom 638
Czwarty poziom 613
Ochrona Danych Osobowych - RODO 7026
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 7227
Informacje 2845
Zamówienia 4511
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 3064
Poziomy recyklingu 2280
Gospodarka wodno-ściekowa 282
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 423
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 13672
Petycje do Wójta Gminy 9683
Wnioski i odpowiedzi 1382

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 3932
Organy Gminy 6431
Wójt 3266
Rada Gminy 16
Skład Rady 3954
Komisje 2448
Obwieszczenia 11048
Transmisja Sesji 9739
Interpelacje i odpowiedzi 3063
Struktura Gminy 1134
Jednostki organizacyjne 5302
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 1661
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2149
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 1917
Szkoła Podstawowa w Spychowie 1985
Szkoła Podstawowa w Kolonii 2026
Szkoła Podstawowa w Jerutach 1958
Gimnazjum w Świętajnie 1857
Centrum Usług Wspólnych 9015
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 843
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 877
Gminne instytucje kultury 915
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 2097
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 2613
Rejestr Instytucji Kultury 1816
Posiadające osobowość prawną 973
Jednostki pomocnicze 5398
Urząd Gminy 17314
Regulamin Organizacyjny 4111
Raport o stanie Gminy Świętajno 5979
Ogłoszenia 11846
Obwieszczenia i zawiadomienia 1917
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 38410
Związane z ochroną środowiska 14042
Zadania Publiczne 7613
Ogłoszenia o pracy 15487
Aktualne 4712
W toku 10177
Wyniki 25323
Budżet 4328
Projekty budżetu 1891
Budżety 1984
Sprawozdanie budżetowe 586
Rok 2018 1698
Rok 2019 3154
Rok 2020 1628
Rok 2021 394
sprawozdania finansowe 646
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 2818
Sprawozdania finansowe - Gmina 2770
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 250
Rok 2019 172
Rok 2020 785
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 6724
Zamówienia publiczne 61809
Plany zamówień publicznych 6037
Aktualne 41212
W toku 27842
Wyniki 29109
Archiwalne 29125
Wyniki innych postępowań 26607
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 21186
Ochrona środowiska 68
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 81
Przetargi 17716
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 71642
Użyczenia 1308
Dzierżawy 23131
Komunalizacja 654
Procedury załatwiania spraw 38120
Referaty/Stanowiska 27218
Sprawy 31680
Dla Rolnika 11795
Podatki i opłaty 5330
Podatki i opłaty w 2019 roku 1042
Wykazy 3085
Zadania Publiczne 17551
Realizowane Projekty Edukacyjne 6834
Sprawy petentów 1775
Akty prawne 210947
Uchwały Rady Gminy 182635
Zarządzenia 169720
Ochrona prawa Unii Europejskiej 604
Rejestr informacji o środowisku 1236
Oświadczenia majątkowe 85937
Wybory 3928
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4087
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 4029
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 8071
BIP archiwalny 0
Deklaracja dostępności 2842
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 431
Plan działania 630
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 1257
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 369
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2594

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 228622
Redakcja biuletynu 1263
Mapa serwisu 1948
Statystyki 1307
Kanały RSS 1137
Kontakt 29573
« powrót do poprzedniej strony