ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 10782
Dane Urzędu 4355
Drugi poziom 1208
Trzeci poziom 1119
Czwarty poziom 946
Ochrona Danych Osobowych - RODO 10421
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 14012
Informacje 4663
Zamówienia 9289
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 6460
Poziomy recyklingu 3850
Gospodarka wodno-ściekowa 935
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1306
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 26546
Petycje do Wójta Gminy 19426
Wnioski i odpowiedzi 3146

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 5710
Organy Gminy 8371
Wójt 6110
Rada Gminy 16
Skład Rady 6110
Komisje 3604
Obwieszczenia 20163
Transmisja Sesji 15254
Interpelacje i odpowiedzi 5799
Struktura Gminy 1744
Jednostki organizacyjne 7110
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 2497
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3344
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 3082
Szkoła Podstawowa w Spychowie 4146
Szkoła Podstawowa w Kolonii 3967
Szkoła Podstawowa w Jerutach 3704
Gimnazjum w Świętajnie 3081
Centrum Usług Wspólnych 16522
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 2327
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 2355
Gminne instytucje kultury 1459
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 4305
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 5046
Rejestr Instytucji Kultury 3303
Posiadające osobowość prawną 1498
Jednostki pomocnicze 8677
Urząd Gminy 28416
Regulamin Organizacyjny 7531
Raport o stanie Gminy Świętajno 9446
Budżet 5425
Projekty budżetu 4201
Budżety 4229
Sprawozdanie budżetowe 1036
Rok 2018 2511
Rok 2019 4872
Rok 2020 3537
Rok 2021 2380
Rok 2022 1002
Rok 2023 23
sprawozdania finansowe 971
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 4684
Sprawozdania finansowe - Gmina 4971
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 591
Rok 2019 873
Rok 2020 2160
Rok 2021 585
Rok 2022 340
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 14750
Oświadczenia majątkowe 151239
Ogłoszenia o pracy 24926
Aktualne 7310
W toku 15225
Wyniki 40802
Ogłoszenia 14835
Obwieszczenia i zawiadomienia 2761
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 76097
Związane z ochroną środowiska 33901
Zadania Publiczne 9824
Informacja o zamówieniu 805
Procedury załatwiania spraw 59545
Referaty/Stanowiska 41583
Sprawy 49667
Akty prawne 418608
Uchwały Rady Gminy 372202
Zarządzenia 346858
Ochrona prawa Unii Europejskiej 1455
Zamówienia publiczne 113177
Platforma zakupowa 0
Plany zamówień publicznych 10322
Aktualne 81466
W toku 58579
Wyniki 55946
Archiwalne 60403
Wyniki innych postępowań 54579
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 35432
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 704
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 337
Ochrona środowiska 894
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3260
Rejestr informacji o środowisku 1832
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 132064
Użyczenia 1571
Dzierżawy 43622
Komunalizacja 1941
Najem lokali mieszkalnych 966
Dla Rolnika 18832
Podatki i opłaty 7114
Podatki i opłaty 2860
Wykazy 5991
Zadania Publiczne 25378
Realizowane Projekty Edukacyjne i Społeczne 10106
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2023 937
Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030 619
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 8218
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 616
Wybory 4706
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6411
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 5947
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12769
Imprezy Masowe 351
„Dzik kontra Świnia - biesiada myśliwska z EKO wspólnotą” 581
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1087
Plan działania 1603
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 2847
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 1187
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świętajno 761
Deklaracja dostępności 6261
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 499033
Redakcja biuletynu 1944
Mapa serwisu 2873
Statystyki 1929
Kanały RSS 1702
Kontakt 49828
« powrót do poprzedniej strony