ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 12676
Ochrona Danych Osobowych - RODO 12782
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 22405
Informacje 6419
Zamówienia 12677
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 9580
Poziomy recyklingu 5030
Gospodarka wodno-ściekowa 1614
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2003
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 36341
Petycje do Wójta Gminy 29137
Wnioski i odpowiedzi 4343

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 7514
Organy Gminy 10553
Wójt 8872
Rada Gminy 2018-2023 16
Skład Rady 8368
Komisje 4351
Obwieszczenia 31825
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 19050
Interpelacje i odpowiedzi 7685
Rada Gminy 2024-2029 380
Skład Rady 176
Komisje 105
Obwieszczenia 115
Interpelacja i odpowiedzi 45
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 111
Struktura Gminy 2253
Jednostki organizacyjne 8953
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 3097
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4186
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 3966
Szkoła Podstawowa w Spychowie 6732
Szkoła Podstawowa w Kolonii 5584
Szkoła Podstawowa w Jerutach 5715
Gimnazjum w Świętajnie 3933
Centrum Usług Wspólnych 24134
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 3732
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 3961
Gminne instytucje kultury 1838
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 6843
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 7259
Rejestr Instytucji Kultury 5166
Posiadające osobowość prawną 1810
Jednostki pomocnicze 11423
Urząd Gminy 36698
Regulamin Organizacyjny 11449
Raport o stanie Gminy Świętajno 12855
Budżet 6491
Projekty budżetu 6395
Budżety 6396
Sprawozdanie budżetowe 1310
Rok 2018 3124
Rok 2019 6144
Rok 2020 4781
Rok 2021 3681
Rok 2022 2733
Rok 2023 1003
Rok 2024 226
sprawozdania finansowe 1169
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 6577
Sprawozdania finansowe - Gmina 6981
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 801
Rok 2019 1298
Rok 2020 3003
Rok 2021 1252
Rok 2022 1378
Rok 2023 156
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 23872
Oświadczenia majątkowe 208500
Ogłoszenia o pracy 31593
Aktualne 9161
W toku 18103
Wyniki 52311
Ogłoszenia 18788
Obwieszczenia i zawiadomienia 3445
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 109479
Związane z ochroną środowiska 56830
Zadania Publiczne 11396
Informacja o zamówieniu 2504
Procedury załatwiania spraw 75469
Referaty/Stanowiska 52846
Sprawy 63186
Akty prawne 617873
Uchwały Rady Gminy 542990
Zarządzenia 510175
Ochrona prawa Unii Europejskiej 1962
Zamówienia publiczne 148063
Platforma zakupowa 0
Plany zamówień publicznych 14006
Aktualne 111663
W toku 85686
Wyniki 82701
Archiwalne 87601
Wyniki innych postępowań 80658
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 50133
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 1529
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1504
Ochrona środowiska 1795
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 7555
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 557
Rejestr informacji o środowisku 2497
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 199602
Użyczenia 1742
Dzierżawy 69515
Komunalizacja 2740
Najem lokali mieszkalnych 2406
Dla Rolnika 24196
Podatki i opłaty 8455
Podatki i opłaty 4465
Wykazy 8726
Zadania Publiczne 34590
Realizowane Projekty Edukacyjne i Społeczne 13537
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2023 1961
Konsultacje Społeczne 224
Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030 1868
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 12275
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 4588
Wybory 6313
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2023 rok 3240
Wybory Samorządowe 2024 rok 2564
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 953
Imprezy Masowe 1027
„Dzik kontra Świnia - biesiada myśliwska z EKO wspólnotą” 1545
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1749
Plan działania 2099
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 3717
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 1715
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świętajno 1324
Deklaracja dostępności 8418
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 877169
Redakcja biuletynu 2664
Instrukcja osługi 481
Mapa serwisu 3510
Statystyki 2675
Kanały RSS 2290
Kontakt 63911
« powrót do poprzedniej strony