ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 9918
Dane Urzędu 3978
Drugi poziom 1055
Trzeci poziom 964
Czwarty poziom 803
Ochrona Danych Osobowych - RODO 9258
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 10521
Informacje 3878
Zamówienia 7819
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 5015
Poziomy recyklingu 3359
Gospodarka wodno-ściekowa 686
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 958
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 21131
Petycje do Wójta Gminy 14922
Wnioski i odpowiedzi 2439

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 5020
Organy Gminy 7437
Wójt 4985
Rada Gminy 16
Skład Rady 5208
Komisje 3250
Obwieszczenia 16251
Transmisja Sesji 13711
Interpelacje i odpowiedzi 4790
Struktura Gminy 1457
Jednostki organizacyjne 6259
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 2137
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2882
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 2610
Szkoła Podstawowa w Spychowie 3242
Szkoła Podstawowa w Kolonii 3221
Szkoła Podstawowa w Jerutach 2976
Gimnazjum w Świętajnie 2580
Centrum Usług Wspólnych 13406
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 1651
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 1685
Gminne instytucje kultury 1214
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 3355
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 4068
Rejestr Instytucji Kultury 2695
Posiadające osobowość prawną 1276
Jednostki pomocnicze 7689
Urząd Gminy 24887
Regulamin Organizacyjny 5633
Raport o stanie Gminy Świętajno 7974
Budżet 5004
Projekty budżetu 3352
Budżety 3322
Sprawozdanie budżetowe 902
Rok 2018 2211
Rok 2019 4239
Rok 2020 2931
Rok 2021 1799
Rok 2022 423
sprawozdania finansowe 841
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 4005
Sprawozdania finansowe - Gmina 4166
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 461
Rok 2019 593
Rok 2020 1696
Rok 2021 259
Rok 2022 57
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 11545
Oświadczenia majątkowe 123287
Ogłoszenia o pracy 20886
Aktualne 6253
W toku 13292
Wyniki 35016
Ogłoszenia 13745
Obwieszczenia i zawiadomienia 2451
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 63603
Związane z ochroną środowiska 25526
Zadania Publiczne 9029
Informacja o zamówieniu 205
Procedury załatwiania spraw 50875
Referaty/Stanowiska 36332
Sprawy 42002
Akty prawne 330149
Uchwały Rady Gminy 296245
Zarządzenia 272818
Ochrona prawa Unii Europejskiej 1164
Zamówienia publiczne 92836
Plany zamówień publicznych 8739
Aktualne 63553
W toku 45591
Wyniki 44379
Archiwalne 47872
Wyniki innych postępowań 42581
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 29332
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 158
Ochrona środowiska 557
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1401
Rejestr informacji o środowisku 1596
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 109033
Użyczenia 1461
Dzierżawy 36521
Komunalizacja 1454
Najem lokali mieszkalnych 541
Dla Rolnika 16115
Podatki i opłaty 6296
Podatki i opłaty 1982
Wykazy 4779
Zadania Publiczne 22167
Realizowane Projekty Edukacyjne 8657
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2023 532
Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030 205
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 6113
Wybory 4366
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5484
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 5223
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11115
Imprezy Masowe 137
„Dzik kontra Świnia - biesiada myśliwska z EKO wspólnotą” 209
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 847
Plan działania 1279
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 2303
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 891
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świętajno 425
Deklaracja dostępności 5017
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 369161
Redakcja biuletynu 1649
Mapa serwisu 2591
Statystyki 1717
Kanały RSS 1490
Kontakt 40996
« powrót do poprzedniej strony