ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 10322
Dane Urzędu 4155
Drugi poziom 1143
Trzeci poziom 1052
Czwarty poziom 893
Ochrona Danych Osobowych - RODO 9914
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 11915
Informacje 4254
Zamówienia 8711
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 5825
Poziomy recyklingu 3614
Gospodarka wodno-ściekowa 814
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1160
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 24233
Petycje do Wójta Gminy 17577
Wnioski i odpowiedzi 2848

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 5385
Organy Gminy 7895
Wójt 5571
Rada Gminy 16
Skład Rady 5701
Komisje 3459
Obwieszczenia 18455
Transmisja Sesji 14522
Interpelacje i odpowiedzi 5357
Struktura Gminy 1587
Jednostki organizacyjne 6612
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 2308
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3134
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 2860
Szkoła Podstawowa w Spychowie 3737
Szkoła Podstawowa w Kolonii 3596
Szkoła Podstawowa w Jerutach 3380
Gimnazjum w Świętajnie 2841
Centrum Usług Wspólnych 15148
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 2037
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 2084
Gminne instytucje kultury 1337
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 3825
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 4594
Rejestr Instytucji Kultury 3020
Posiadające osobowość prawną 1399
Jednostki pomocnicze 8136
Urząd Gminy 26815
Regulamin Organizacyjny 6745
Raport o stanie Gminy Świętajno 8747
Budżet 5246
Projekty budżetu 3858
Budżety 3825
Sprawozdanie budżetowe 974
Rok 2018 2393
Rok 2019 4637
Rok 2020 3302
Rok 2021 2182
Rok 2022 742
sprawozdania finansowe 913
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 4394
Sprawozdania finansowe - Gmina 4613
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 535
Rok 2019 769
Rok 2020 1960
Rok 2021 461
Rok 2022 201
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 13414
Oświadczenia majątkowe 137943
Ogłoszenia o pracy 22938
Aktualne 6773
W toku 14276
Wyniki 38097
Ogłoszenia 14339
Obwieszczenia i zawiadomienia 2623
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 70908
Związane z ochroną środowiska 30319
Zadania Publiczne 9493
Informacja o zamówieniu 541
Procedury załatwiania spraw 55411
Referaty/Stanowiska 39276
Sprawy 46119
Akty prawne 376305
Uchwały Rady Gminy 338114
Zarządzenia 312606
Ochrona prawa Unii Europejskiej 1340
Zamówienia publiczne 103895
Plany zamówień publicznych 9559
Aktualne 74367
W toku 52683
Wyniki 51168
Archiwalne 54540
Wyniki innych postępowań 49347
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 32762
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 445
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 117
Ochrona środowiska 690
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2470
Rejestr informacji o środowisku 1720
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 122209
Użyczenia 1525
Dzierżawy 40644
Komunalizacja 1761
Najem lokali mieszkalnych 792
Dla Rolnika 17652
Podatki i opłaty 6663
Podatki i opłaty 2374
Wykazy 5442
Zadania Publiczne 24042
Realizowane Projekty Edukacyjne i Społeczne 9499
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2023 764
Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030 453
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 7337
Wybory 4547
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6021
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 5662
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12106
Imprezy Masowe 244
„Dzik kontra Świnia - biesiada myśliwska z EKO wspólnotą” 405
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 984
Plan działania 1448
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 2617
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 1074
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świętajno 632
Deklaracja dostępności 5731
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 433647
Redakcja biuletynu 1782
Mapa serwisu 2739
Statystyki 1829
Kanały RSS 1604
Kontakt 46090
« powrót do poprzedniej strony