ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 12172
Ochrona Danych Osobowych - RODO 12145
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 19825
Informacje 5795
Zamówienia 11367
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 8585
Poziomy recyklingu 4589
Gospodarka wodno-ściekowa 1479
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1725
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 33438
Petycje do Wójta Gminy 25277
Wnioski i odpowiedzi 3917

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 6953
Organy Gminy 9876
Wójt 7914
Rada Gminy 16
Skład Rady 7568
Komisje 4099
Obwieszczenia 27456
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 17461
Interpelacje i odpowiedzi 7053
Struktura Gminy 2078
Jednostki organizacyjne 8503
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 2944
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3935
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 3709
Szkoła Podstawowa w Spychowie 5845
Szkoła Podstawowa w Kolonii 5043
Szkoła Podstawowa w Jerutach 4993
Gimnazjum w Świętajnie 3641
Centrum Usług Wspólnych 21008
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 3316
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 3428
Gminne instytucje kultury 1744
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 5983
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 6456
Rejestr Instytucji Kultury 4351
Posiadające osobowość prawną 1726
Jednostki pomocnicze 10586
Urząd Gminy 34281
Regulamin Organizacyjny 10312
Raport o stanie Gminy Świętajno 11872
Budżet 6294
Projekty budżetu 5663
Budżety 5646
Sprawozdanie budżetowe 1243
Rok 2018 2908
Rok 2019 5686
Rok 2020 4346
Rok 2021 3189
Rok 2022 2100
Rok 2023 748
sprawozdania finansowe 1106
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 5884
Sprawozdania finansowe - Gmina 6204
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 724
Rok 2019 1173
Rok 2020 2726
Rok 2021 1032
Rok 2022 1031
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 20372
Oświadczenia majątkowe 189744
Ogłoszenia o pracy 30100
Aktualne 8740
W toku 17439
Wyniki 49095
Ogłoszenia 17161
Obwieszczenia i zawiadomienia 3130
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 95115
Związane z ochroną środowiska 47315
Zadania Publiczne 10859
Informacja o zamówieniu 1811
Procedury załatwiania spraw 71142
Referaty/Stanowiska 49371
Sprawy 59033
Akty prawne 549838
Uchwały Rady Gminy 486894
Zarządzenia 454361
Ochrona prawa Unii Europejskiej 1820
Zamówienia publiczne 136570
Platforma zakupowa 0
Plany zamówień publicznych 12766
Aktualne 100942
W toku 76414
Wyniki 72656
Archiwalne 77468
Wyniki innych postępowań 71267
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 45265
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 1296
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1089
Ochrona środowiska 1548
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6230
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 225
Rejestr informacji o środowisku 2376
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 176591
Użyczenia 1696
Dzierżawy 59283
Komunalizacja 2487
Najem lokali mieszkalnych 1946
Dla Rolnika 22744
Podatki i opłaty 8201
Podatki i opłaty 3989
Wykazy 7857
Zadania Publiczne 31336
Realizowane Projekty Edukacyjne i Społeczne 12341
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2023 1744
Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030 1491
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 11161
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 3393
Wybory 6033
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2023 rok 2028
Wybory Samorządowe 2024 rok 765
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 47
Imprezy Masowe 889
„Dzik kontra Świnia - biesiada myśliwska z EKO wspólnotą” 1286
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1682
Plan działania 1940
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 3456
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 1536
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świętajno 1161
Deklaracja dostępności 7865
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 767076
Redakcja biuletynu 2538
Instrukcja osługi 250
Mapa serwisu 3388
Statystyki 2530
Kanały RSS 2180
Kontakt 59758
« powrót do poprzedniej strony