ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 9400
Dane Urzędu 3763
Drugi poziom 959
Trzeci poziom 879
Czwarty poziom 725
Ochrona Danych Osobowych - RODO 8364
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 8973
Informacje 3454
Zamówienia 6633
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 4159
Poziomy recyklingu 2941
Gospodarka wodno-ściekowa 482
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 751
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 17970
Petycje do Wójta Gminy 12589
Wnioski i odpowiedzi 2027

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 4594
Organy Gminy 7110
Wójt 4206
Rada Gminy 16
Skład Rady 4811
Komisje 2971
Obwieszczenia 14012
Transmisja Sesji 12280
Interpelacje i odpowiedzi 4046
Struktura Gminy 1355
Jednostki organizacyjne 5873
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 1932
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2593
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 2308
Szkoła Podstawowa w Spychowie 2743
Szkoła Podstawowa w Kolonii 2728
Szkoła Podstawowa w Jerutach 2473
Gimnazjum w Świętajnie 2278
Centrum Usług Wspólnych 11369
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 1284
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 1304
Gminne instytucje kultury 1088
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 2824
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 3406
Rejestr Instytucji Kultury 2325
Posiadające osobowość prawną 1161
Jednostki pomocnicze 6784
Urząd Gminy 21879
Regulamin Organizacyjny 4887
Raport o stanie Gminy Świętajno 7029
Ogłoszenia 13054
Obwieszczenia i zawiadomienia 2266
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 53653
Związane z ochroną środowiska 20403
Zadania Publiczne 8536
Ogłoszenia o pracy 18686
Aktualne 5624
W toku 12056
Wyniki 31434
Budżet 4749
Projekty budżetu 2713
Budżety 2721
Sprawozdanie budżetowe 762
Rok 2018 1982
Rok 2019 3780
Rok 2020 2414
Rok 2021 1224
Rok 2022 57
sprawozdania finansowe 772
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 3477
Sprawozdania finansowe - Gmina 3538
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 379
Rok 2019 422
Rok 2020 1367
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 9322
Zamówienia publiczne 79760
Plany zamówień publicznych 7533
Aktualne 53577
W toku 37956
Wyniki 37853
Archiwalne 40444
Wyniki innych postępowań 36586
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 26236
Ochrona środowiska 335
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 691
Przetargi 21316
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 94865
Użyczenia 1405
Dzierżawy 31333
Komunalizacja 1125
Najem lokali mieszkalnych 249
Procedury załatwiania spraw 45530
Referaty/Stanowiska 32548
Sprawy 37848
Dla Rolnika 14318
Podatki i opłaty 6017
Podatki i opłaty 1699
Wykazy 3989
Zadania Publiczne 20147
Realizowane Projekty Edukacyjne 7918
Sprawy petentów 2091
Akty prawne 281592
Uchwały Rady Gminy 251681
Zarządzenia 230559
Ochrona prawa Unii Europejskiej 980
Rejestr informacji o środowisku 1420
Oświadczenia majątkowe 106230
Wybory 4192
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4892
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 4673
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9855
BIP archiwalny 0
Deklaracja dostępności 4020
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 618
Plan działania 1094
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 1849
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 690
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świętajno 223
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4516
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2023 196

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 297560
Redakcja biuletynu 1456
Mapa serwisu 2316
Statystyki 1565
Kanały RSS 1358
Kontakt 36018
« powrót do poprzedniej strony