ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 8317
Dane Urzędu 3413
Drugi poziom 789
Trzeci poziom 623
Czwarty poziom 596
Ochrona Danych Osobowych - RODO 6780
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 6969
Informacje 2720
Zamówienia 4329
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 2920
Poziomy recyklingu 2142
Gospodarka wodno-ściekowa 252
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 375
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 13236
Petycje do Wójta Gminy 9213
Wnioski i odpowiedzi 1311

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 3846
Organy Gminy 6354
Wójt 3156
Rada Gminy 16
Skład Rady 3845
Komisje 2379
Obwieszczenia 10739
Transmisja Sesji 9207
Interpelacje i odpowiedzi 2990
Struktura Gminy 1104
Jednostki organizacyjne 5221
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 1599
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2086
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 1837
Szkoła Podstawowa w Spychowie 1905
Szkoła Podstawowa w Kolonii 1942
Szkoła Podstawowa w Jerutach 1874
Gimnazjum w Świętajnie 1782
Centrum Usług Wspólnych 8745
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 779
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 825
Gminne instytucje kultury 887
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 2009
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 2517
Rejestr Instytucji Kultury 1762
Posiadające osobowość prawną 935
Jednostki pomocnicze 5157
Urząd Gminy 16382
Regulamin Organizacyjny 3994
Raport o stanie Gminy Świętajno 5844
Ogłoszenia 11619
Obwieszczenia i zawiadomienia 1878
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 36796
Związane z ochroną środowiska 13349
Zadania Publiczne 7434
Ogłoszenia o pracy 15047
Aktualne 4574
W toku 9765
Wyniki 24358
Budżet 4280
Projekty budżetu 1831
Budżety 1888
Sprawozdanie budżetowe 572
Rok 2018 1650
Rok 2019 3043
Rok 2020 1508
Rok 2021 337
sprawozdania finansowe 634
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 2698
Sprawozdania finansowe - Gmina 2669
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 241
Rok 2019 153
Rok 2020 734
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 6469
Zamówienia publiczne 60163
Plany zamówień publicznych 5829
Aktualne 40189
W toku 27043
Wyniki 28279
Archiwalne 28295
Wyniki innych postępowań 25739
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 20354
Ochrona środowiska 27
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 33
Przetargi 17444
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 69196
Użyczenia 1296
Dzierżawy 22308
Komunalizacja 613
Procedury załatwiania spraw 36551
Referaty/Stanowiska 26284
Sprawy 30373
Dla Rolnika 11538
Podatki i opłaty 5263
Podatki i opłaty w 2019 roku 1023
Wykazy 2925
Zadania Publiczne 17320
Realizowane Projekty Edukacyjne 6670
Sprawy petentów 1738
Akty prawne 202465
Uchwały Rady Gminy 175476
Zarządzenia 163520
Ochrona prawa Unii Europejskiej 569
Rejestr informacji o środowisku 1206
Oświadczenia majątkowe 81929
Wybory 3892
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3992
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 3961
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7831
BIP archiwalny 0
Deklaracja dostępności 2605
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 414
Plan działania 598
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 1203
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 343
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2249

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 218946
Redakcja biuletynu 1226
Mapa serwisu 1802
Statystyki 1275
Kanały RSS 1107
Kontakt 28463
« powrót do poprzedniej strony