ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 11213
Dane Urzędu 4518
Drugi poziom 1278
Trzeci poziom 1178
Czwarty poziom 1003
Ochrona Danych Osobowych - RODO 11034
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 16493
Informacje 5119
Zamówienia 10017
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 7363
Poziomy recyklingu 4189
Gospodarka wodno-ściekowa 1031
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1467
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 29167
Petycje do Wójta Gminy 21646
Wnioski i odpowiedzi 3442

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 6025
Organy Gminy 8768
Wójt 6656
Rada Gminy 16
Skład Rady 6547
Komisje 3795
Obwieszczenia 22923
Transmisja Sesji 16081
Interpelacje i odpowiedzi 6262
Struktura Gminy 1846
Jednostki organizacyjne 7469
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 2644
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3578
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 3318
Szkoła Podstawowa w Spychowie 4809
Szkoła Podstawowa w Kolonii 4349
Szkoła Podstawowa w Jerutach 4215
Gimnazjum w Świętajnie 3301
Centrum Usług Wspólnych 18276
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 2732
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 2767
Gminne instytucje kultury 1586
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 4985
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 5568
Rejestr Instytucji Kultury 3707
Posiadające osobowość prawną 1580
Jednostki pomocnicze 9463
Urząd Gminy 30600
Regulamin Organizacyjny 8565
Raport o stanie Gminy Świętajno 10315
Budżet 5628
Projekty budżetu 4730
Budżety 4823
Sprawozdanie budżetowe 1110
Rok 2018 2671
Rok 2019 5176
Rok 2020 3860
Rok 2021 2705
Rok 2022 1470
Rok 2023 229
sprawozdania finansowe 1027
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 5135
Sprawozdania finansowe - Gmina 5408
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 647
Rok 2019 997
Rok 2020 2395
Rok 2021 788
Rok 2022 646
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 16786
Oświadczenia majątkowe 166851
Ogłoszenia o pracy 26946
Aktualne 7933
W toku 16259
Wyniki 44514
Ogłoszenia 15422
Obwieszczenia i zawiadomienia 2894
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 83525
Związane z ochroną środowiska 39004
Zadania Publiczne 10213
Informacja o zamówieniu 1189
Procedury załatwiania spraw 64256
Referaty/Stanowiska 44571
Sprawy 53659
Akty prawne 466390
Uchwały Rady Gminy 415691
Zarządzenia 386447
Ochrona prawa Unii Europejskiej 1589
Zamówienia publiczne 122737
Platforma zakupowa 0
Plany zamówień publicznych 11216
Aktualne 88842
W toku 65575
Wyniki 62394
Archiwalne 67548
Wyniki innych postępowań 61052
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 38969
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania 948
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 573
Ochrona środowiska 1041
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4425
Rejestr informacji o środowisku 1922
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 148055
Użyczenia 1620
Dzierżawy 49340
Komunalizacja 2163
Najem lokali mieszkalnych 1397
Dla Rolnika 20294
Podatki i opłaty 7342
Podatki i opłaty 3232
Wykazy 6690
Zadania Publiczne 27501
Realizowane Projekty Edukacyjne i Społeczne 10893
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2016-2023 1149
Strategia Rozwoju Gminy Świętajno 2030 863
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 9339
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 1550
Wybory 4984
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6904
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 6314
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13741
Wybory Ławników 112
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2023 rok 377
Imprezy Masowe 487
„Dzik kontra Świnia - biesiada myśliwska z EKO wspólnotą” 916
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1182
Plan działania 1753
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 3106
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 1332
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Świętajno 937
Deklaracja dostępności 6794
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 600224
Redakcja biuletynu 2047
Mapa serwisu 2972
Statystyki 2029
Kanały RSS 1803
Kontakt 53652
« powrót do poprzedniej strony