ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 8509
Dane Urzędu 3450
Drugi poziom 810
Trzeci poziom 641
Czwarty poziom 615
Ochrona Danych Osobowych - RODO 7042
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 7249
Informacje 2848
Zamówienia 4522
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno 3070
Poziomy recyklingu 2287
Gospodarka wodno-ściekowa 285
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 430
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 13750
Petycje do Wójta Gminy 9697
Wnioski i odpowiedzi 1394

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 3941
Organy Gminy 6440
Wójt 3279
Rada Gminy 16
Skład Rady 3959
Komisje 2454
Obwieszczenia 11067
Transmisja Sesji 9752
Interpelacje i odpowiedzi 3067
Struktura Gminy 1137
Jednostki organizacyjne 5309
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 1664
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2156
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 1922
Szkoła Podstawowa w Spychowie 1991
Szkoła Podstawowa w Kolonii 2030
Szkoła Podstawowa w Jerutach 1967
Gimnazjum w Świętajnie 1861
Centrum Usług Wspólnych 9039
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 847
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 884
Gminne instytucje kultury 917
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 2102
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 2617
Rejestr Instytucji Kultury 1820
Posiadające osobowość prawną 976
Jednostki pomocnicze 5405
Urząd Gminy 17334
Regulamin Organizacyjny 4126
Raport o stanie Gminy Świętajno 5995
Ogłoszenia 11868
Obwieszczenia i zawiadomienia 1922
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 38482
Związane z ochroną środowiska 14079
Zadania Publiczne 7628
Ogłoszenia o pracy 15526
Aktualne 4721
W toku 10203
Wyniki 25370
Budżet 4332
Projekty budżetu 1894
Budżety 1987
Sprawozdanie budżetowe 590
Rok 2018 1702
Rok 2019 3160
Rok 2020 1632
Rok 2021 398
sprawozdania finansowe 649
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 2820
Sprawozdania finansowe - Gmina 2783
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 252
Rok 2019 174
Rok 2020 787
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 6747
Zamówienia publiczne 61982
Plany zamówień publicznych 6066
Aktualne 41323
W toku 27895
Wyniki 29163
Archiwalne 29189
Wyniki innych postępowań 26683
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 21251
Ochrona środowiska 77
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 90
Przetargi 17743
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 71856
Użyczenia 1312
Dzierżawy 23173
Komunalizacja 660
Procedury załatwiania spraw 38204
Referaty/Stanowiska 27262
Sprawy 31732
Dla Rolnika 11835
Podatki i opłaty 5335
Podatki i opłaty w 2019 roku 1044
Wykazy 3092
Zadania Publiczne 17609
Realizowane Projekty Edukacyjne 6871
Sprawy petentów 1776
Akty prawne 211613
Uchwały Rady Gminy 183022
Zarządzenia 170342
Ochrona prawa Unii Europejskiej 609
Rejestr informacji o środowisku 1242
Oświadczenia majątkowe 86119
Wybory 3933
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4096
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 4036
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 8088
BIP archiwalny 0
Deklaracja dostępności 2859
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 434
Plan działania 633
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Świętajno 1269
Raport o stanie zapewnienia dostępnośco podmiotu publicznego 374
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2635

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 229331
Redakcja biuletynu 1265
Mapa serwisu 1962
Statystyki 1309
Kanały RSS 1140
Kontakt 29658