ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania dokumentów
2019-12-29 15:00:00
Stanowisko
STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURA W ŚWIĘTAJNIE
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania dokumentów
2019-11-22 14:00:00
Stanowisko
ds. obsługi i rozliczeń podatku vat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania dokumentów
2019-11-22 15:00:00
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-08-26
Termin składania dokumentów
2019-09-06 15:00:00
Stanowisko
Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy Świętajno
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Techniczny
Lp: 5
Data ogłoszenia
2019-03-20
Termin składania dokumentów
2019-04-03 15:00:00
Stanowisko
stanowisko pracy do spraw mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Świętajno
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Techniczny
Lp: 6
Data ogłoszenia
2019-01-28
Termin składania dokumentów
2019-04-23 15:00:00
Stanowisko
do spraw obsługi informatycznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Techniczny