ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ (DOC, 210.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ (DOCX, 87 KiB)
 • Załącznik nr 3a - Dokumentacja projektowa (RAR, 17.9 MiB)
 • Załącznik nr 3b - Dokumentacja projektowa (RAR, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (RAR, 361.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 88.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 85.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 87.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 88.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 87.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (DOCX, 86.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SWZ (DOC, 210.5 KiB)
 • Informacja o posiadanych przez Zamawiajacego środkach finansowych na realizację zadania (PDF, 21 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 47.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 62.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 220.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 210.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 87.1 KiB)
 • Załącznik nr 3a - Dokumentacja projektowa (RAR, 17.9 MiB)
 • Załącznik nr 3b - Dokumentacja projektowa (RAR, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (RAR, 361.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 88.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 85.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 87.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 88.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 87.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 86.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (DOC, 210 KiB)
 • Informacja o posiadanych przez Zamawiajacego środkach finansowych na realizację zadania (PDF, 24 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 61.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 49.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 42.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (RAR, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 418.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz. 1 (ZIP, 14.6 MiB)
 • Zalącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa cz. 2 (RAR, 13.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (RAR, 361.5 KiB)
 • Załączniki nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOC, 138.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF, 41.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF, 43.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 53.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 66 KiB)
 • Załączniki nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ (DOC, 80 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Branza_drogowa_i_mostowa (ZIP, 18.5 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Operat_wodno-prawny_-_czesc_rysunkowa (ZIP, 15.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Projekt_stalej_organizacji_ruchu (ZIP, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Przekroje_i_profile (ZIP, 431.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Przekroje_normalne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (DOC, 124 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 114.9 KiB)
 • Opinia geotechniczna 1504N 0+000 do 6+190 (PDF, 12.6 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 48.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 57.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Opinia geotechniczna 1504N 0+000 do 6+190 (PDF, 12.6 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 114.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Operat_wodno-prawny_-_czesc_rysunkowa (ZIP, 15.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Projekt_stalej_organizacji_ruchu (ZIP, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Przekroje_i_profile (ZIP, 431.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Przekroje_normalne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ_Branza_drogowa_i_mostowa (ZIP, 18.5 MiB)
 • Załączniki nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ (DOC, 77.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184" (PDF, 449.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania Nr 639020-N-2019 z dnia 2019.12.30 pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53n- Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184 (PDF, 440.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 67.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr. 2, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ-Branza_drogowa_i_mostowa (ZIP, 18.5 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ-Operat_wodno-prawny_-_czesc_rysunkowa (ZIP, 15.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ- Projekt_stalej_organizacji_ruchu (ZIP, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przekroje normalne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Przekroje_i_profile (ZIP, 431.5 KiB)
 • Załącznik nr.3 - Opinia geotechniczna 1504N 0+000 do 6+190 (PDF, 12.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (DOC, 129.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 114.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania Nr 633737-N-2019 z dnia 2019.12.09 dot. zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184 (PDF, 915.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Chochół; UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI SIWZ, WZORU UMOWY ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 132.5 KiB)
 • Załącznik nr 2,6,7,8,9 do SIWZ (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - umowa (DOC, 133 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 35.7 KiB)
 • PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (PDF, 997.1 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA (PDF, 5.4 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 44.2 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH (PDF, 1.4 MiB)
 • UMOWA PO ZMIANACH (PDF, 471.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 121.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 48.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184”. Uwaga!!! Zapytania wykonawców z dnia 13.11.2019 r. oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWIZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 67.5 KiB)
 • Załącznik nr 2,6,7,8,9 do SIWZ (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr11 do SIWZ (DOC, 129.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 114.9 KiB)
 • Branża drogowa i mostowa (ZIP, 18.5 MiB)
 • Operat wodno-prawny - część rysunkowa (ZIP, 15.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 10.6 MiB)
 • Przekroje i profile (ZIP, 431.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 141.4 KiB)
 • Przekroje normalne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 12.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 122.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego dot. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184 (PDF, 51.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 (PDF, 50.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+768,00 do km 2+042,10
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 203 KiB)
 • załacznik nr 1 (DOC, 59.5 KiB)
 • załacznik nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 80.5 KiB)
 • załącznik nr 3a (PDF, 600.8 KiB)
 • załacznik nr 3b-1 (PDF, 7.7 MiB)
 • załacznik nr 3b-2 (PDF, 9.3 MiB)
 • załacznik nr 3c (PDF, 4 MiB)
 • załacznik nr 3d (PDF, 3 MiB)
 • załacznik nr 3e (PDF, 276.9 KiB)
 • załacznik nr 3f (PDF, 6 MiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 544.3 KiB)
 • załacznik nr 5 (PDF, 2.2 MiB)
 • załacznik nr 11 (DOC, 126 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego dot. Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowosciach Spychowo, Bystrz, Koczek Etap II (PDF, 64.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tyrybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo,Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+768,00 do km 2+0,042,10 (PDF, 504.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świętajno"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 197 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 80.9 KiB)
 • załączniki nr 2,6,7,8,9,10 (PDF, 166.9 KiB)
 • Załacznik .doc nr 2,6,7,8,9,10 (DOCX, 20.6 KiB)
 • projekt oczyszczania-opis (PDF, 706.5 KiB)
 • Rys. 1-16 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Rys. 17-30 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 76.1 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Umowa (PDF, 151.4 KiB)