ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-26
Data rozstrzygnięcia
2021-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 198006N – Jeruty – Jerutki (Etap II) o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-04
Data rozstrzygnięcia
2021-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/22”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-04
Data rozstrzygnięcia
2021-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty budowlane „Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-03
Data rozstrzygnięcia
2021-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-02
Data rozstrzygnięcia
2021-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11+505”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-23
Data rozstrzygnięcia
2020-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-10-23
Data rozstrzygnięcia
2020-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-10
Data rozstrzygnięcia
2020-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w Świętajnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-01
Data rozstrzygnięcia
2020-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Stare Czajki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-30
Data rozstrzygnięcia
2020-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji